REIKI = Univerzální životní energie


REIKI je duchovní cesta, nezávislá na vírách a církvích, vede člověka k harmonii se sebou samým a se sounáležitostí s přírodou. REIKI je stará přírodní léčebná metoda, která aktivuje sebeléčebný potenciál člověka. Energie REIKI se přenáší dotykem rukou. REIKI působí na tělesné, duševní i duchovní úrovni, uvolňuje napětí a blokády a vede k pocitu spokojenosti a harmonii. Ošetření energií Reiki je vhodné pro všechny věkové kategorie a zvláště je vhodné při diagnostikované cukrovce, roztroušené skleroze, mozkových příhodách, úrazech, únavě, stresu, vyčerpanosti, pooperačních stavech, depresi, poruše imunitního systému, bolestech u ležících dlouhodobě a pomoc při důstojném umírání.

                       
Dr. Mikao Usui   Dr. Chujiro Hayashi   Hawayo Takata   Phyllis Lei Furomoto


Velmistr Phyllis Lei Furomoto: Devět zásad pro tradiční mistry Reiki (PDF)


S celosvětovou velmistryní Reiki Phyllis Lei Furumoto a Mgr. Hanou-Terezou Bolckovou v dubnu 2005 na setkání Tradičních mistrů Reiki v Dánsku

Setkání Tradičních mistrů Reiki v Holandsku květen 2007


Setkání Tradičních mistrů Reiki v Polsku duben-květen 2009


Dopis od Phyllis Lei Furumoto (překlad Mirek Čapek)

Setkání mistrů

Fotky