Pravda o ThDr.Usuim,

dle jeho památníku postaveném v Seihôji chrámu v Tokiu v roce 1927 -necelý rok po jeho smrti. Památní kámen je postaven čelně proti hrobu  Dr.Usuiho dodnes.

Na památníku je popsán životopis Dr.Usuiho i vznik Reiki.

 

Titulek památníku:

Památní kámen k poctě Usui-Sensei, Zakladatele Reiki-Ryôhô- za jeho zásluhy a ctnosti.

(Sensei je titul, který získá pouze vážený učitel, který dá základ nové metodě. Rei znamená Universum, nebo univerzální, také Duch nebo Duše. Ki je životní energie, Ryô- léčení, hô-metoda. Na památníku je dále uváděna zkratka: „Rei-hô“ )

 Na památníku je uvedeno:

Usui-Sensei založil novou metodu, která na podkladě Reiki umožňuje Universu přivádět duši a tělo na pravou Cestu. Ze všech stran za ním přicházelo množství lidí, kteří se dozvěděli o jeho pověsti buď aby se naučili nové léčebné metodě, nebo aby je ošetřil.

Usui-Sensei se jmenoval Mikao Usui a duchovní jméno měl Gyôhan. (což by se dalo přeložit jako „plachetnice ranního úsvitu“) Pocházel z vesnice Taniai, okresu Yamagata z prefektury Gifu. Jedním z jeho předků byl Tsunetane Chiba- statkář 1180 až 1230. Jeho otec se jmenoval Tane-uji Uzaemon. Jeho matka pocházela z rodu Kawai.

Mikao Usui se narodil 15.srpna 1865. Již jako dítě se velmi pečlivě učil, přestože byl zavalen velmi těžkou povinností služby, což neměli jeho vrstevníci. Jako dospělý studoval v Evropě, Americe a v Číně, ale jeho kariera neprobíhala tak, jak si představoval. Neměl žádné štěstí a často se nacházel ve finanční tísni. Přesto nerezignoval a stále na sobě tvrdě pracoval.

Jednoho dne vystoupil na horu Kurma, ležící severně od města Kyôto. ( Hora Kurma je v chráněné přírodní oblasti známá jako silné energetické pole,opředená mnoha legendami), kde se 21 dní postil a meditoval. 21.den ucítil nad svou hlavou velkou Reiki-Energii a začal se cítit  plně otevřený a prostý všech pochybností. Obdržel Reiki Ryôhô. Nejdříve to zkoušel na sobě a také na své rodině.Účinky byly vidět okamžitě. Usui-Sensei se rozhodl, že bude lepší bude-li tuto schopnost dál předávat jiným lidem, než ji uchovávat pouze ve své rodině. Dne 11.dubna 1922 se odstěhoval do Harajuku/Aoyama v centru Tokya a založil tam společnost:

Usui Reiki Ryôhô Gakkai. Předával Reiki Ryôhô a Reiki-ošetření. Před jeho dveřmi bylo vše zaplněno obuví lidí, kteří z blízka i z dáli přicházeli se nechat zasvětit, nebo ošetřit.

V září 1923 nastalo velmi silné zemětřesení a tím i velmi rozsáhlý požár, který zasáhl téměř celé Tokyo. Všude se ozývalo sténání a nářek zraněných a nemocných lidí. To velmi hluboce zasáhlo Usui-Sensei a on den co den procházel městem a pomáhal lidem. Nikdo neví jaké množství lidí  bylo zachráněno  jeho ošetřením. Na každý pád zachránil Usui-Sensei v tomto období mnoho trpících.

Protože jeho Dôjô (Reiki-centrum)  bylo již malé, vybudoval v únoru1925 mimo město v Nakano- předměstí Tokya centrum  nové. Jeho sláva (pověst) byla stále větší a větší a byl zavalován stále větším množstvím lidí ze všech krajů. Po jednom takovém návalu lidí postupně vedl semináře  i v městech Kure, Hiroshima, Saga a ukončil působení v městě Fukuyama.

Onemocněl a zemřel v jedné ubytovně ve Fukuyamě ve stáří 62 let 9. března 1926.

Jeho manželka se jmenovala Sadako Usui a pocházela z rodiny Suzuki. Měli spolu dceru a syna. Syn jménem Fuji je pokračovatelem rodiny Usui.

Usui-Sensei byl skromné a dobromyslné povahy a dával málo významu formalitám. Byl vysoké postavy a měl stálý přátelský úsměv, ale měl velmi silnou vůli. Byl velmi poctivý a rozvážný. Byl mnohostranně talentovaný a sečtělý, na příklad se vyznal v historii země, v životopisech významných lékařů, měl prostudováno mnoho lékařských knih, v religiózních naukách budhismu i křesťanství, psychologie, umění Číny, umění mystiky a psychognomiky.

Je zřejmé, že všechny tyto vědomosti, znalosti a dovednosti daly základ k jeho zasvěcení do Rei-hô.

Hlavní význam Rei-hô není jen v léčení nemocí, ale na podkladě schopnosti Rei-(znamenající v japonštině nejen Vesmír, ale i Duši a Ducha), což je dar Nebes –dává člověku možnost přivést duši a tělo na správnou Cestu, tělo uchovat zdravé a dosáhnout šťastného žití. Proto při seminářích předávání této schopnosti se nejprve předává odkaz císaře Meiji (1868-1912)

- a tato životní pravidla se neustále opakují a učí, až se zapíší do srdcí:

Právě dnes se nehněvej                                      

 Nedělej si starosti

Buď vděčný

Tvrdě pracuj                                                  

 Buď všem lidem přátelský                                                                  ®původní znak Reiki Ryôhô  

Tato životní pravidla se učí po mnoho generací a postupem časů se postupně měnila do dnešní podoby. Usui-Sensei nazýval tato pravidla:“tajná metoda prodloužení štěstí“ a „zázračný prostředek proti všem nemocem“ a proto je pojal jako součást své metody.

Pro výuku této metody platí základ, že je co možná nejjednodušší a přístupná všem.

Usui-Sensei měl více jak 2000 žáků. Nejlepší z jeho žáků bydleli v hlavním městě a pravidelně se scházeli v jeho Dôdô aby dále rozšiřovali jím zanechaná cvičení . Také žáci z jiných krajů se snažili rozšiřovat dál jeho učení. Usui-Sensei je mrtvý, ale jeho učení Rei-hô se musí stále dál přenášet do celého světa. To, že co Usui-Sensei sám získal, předával dál ostatním, byl skutečně velký čin.

Před časem se setkali jeho žáci a rozhodli se na jeho hrobě v chrámu Seihôji,který se nachází ve čtvrti Toyotama postavit pamětní kámen, aby nebyly zapomenuty jeho zásluhy a cnosti. Byl jsem požádán, abych sepsal text, který bude na kámen vytesán. Protože jsem velmi obdivoval obrovské zásluhy Usui-Sensei a jeho vznešenost, že jeho žáci k svému učiteli měli velmi silnou náklonnost, odvážil jsem se nepožadovat za tuto zakázku odměnu, ale navrhnout tento text s nadějí, že pamětní kámen, který leží v blízkosti hrobu Usui-Sensei bude příštím generacím předávat náš obdiv a úctu.

 

Text na památníku složil:Dr. Masayuki Okada-profesor literatury a společník Usui Reiki Ryôhô Gakkai

Text na památníku vytesal: Juzaburo Ushida, Usuim zasvěcený do mistrovského stupně a po smrti Usuiho byl prezidentem Usui Reiki Ryôhô Gakkai

 

 

Text přeložila ze starojaponštiny do němčiny Mistr Reiki Hiroko Kasahara

Z němčiny do češtiny přeložil Mirek Čapek

             Chrám Seihôji v Tokyu