Autor: Mirek Čapek

JÓGA 8


V článku Joga 5 jsme si popsali polohu Viparítakaraní - lomenou svíčku a protipolohu Ardhamatsjásana - poloviční rybu. Dnes si probereme navazující obtížnější polohy.
Sarvángásana - všeobecně nazývaná svíčka je známým stojem na lopatkách, ovšem v jógovém provedení. Poloha má vzhledem k důležitosti, kterou jí jóga připisuje, mnoho variant a doplňků. Základní dva způsoby jsou Sálambasarvángásana tj. svíčka s oporou a Nirálambasarvángásána t.j. svíčka bez opory. Cesta do i z polohy je shodná s Viparítakaraní jak je popsáno v článku Joga 5.
I těm nejzdatnějším doporučuji ze začátku vyrovnávat tělo rukama, jak je zřejmé z obrázku č. 1. Důležité je přitlačení hrudi k bradě, nikoliv naopak! V tom je také podstatný rozdíl mezi lomenou svíčkou a celou svíčkou a jejich účinku na člověka. U lomené svíčky je mezi hrudí a bradou volný prostor zatím co u Sarvángásana ne.
Nirálambasarvángásana čili svíčka bez opory může vypadat třeba tak, jak je zřejmé z obrázku č. 2 tj. sklopené nohy jsou podepřeny rukama v oblasti kolen, nebo obtížněji, kdy jsou paže volně připaženy u těla.


Obrázek č. 1
 
Obrázek č. 2

Jogíni říkají, že je Sarvángásana "matka ásan", nebo také "dokonalá poloha". Sarvánga znamená doslova: všechny údy. Účinky polohy jsou komplexní a tak rozsáhlé, že by to vydalo na zvláštní článek, ale mohu zvlášt vyzdvihnout vysoký účinek pro vyrovnání energetické a psychické rovnováhy a získání optimální hmotnosti. Obvykle při denní aplikaci do půl roku hubení přiberou a silnější hubnou. Kontraindikace: akutní záněty v hlavě a krku jako: zánět středního ucha, mandlí, zubní záněty, angíny, skleróza mozkových cév a pod. Pozor! Výdrže v poloze nejsou vhodné pro děti! Způsobují předčasnou vyspělost-protože poloha velmi výrazně posiluje funkci štítné žlázy.! Lidé s výrazným poškozením páteře by se měli napřed poradit s lékařem. Jsou-li pouze průměrné potíže s krční páteří, či s horní částí hrudní páteře vynecháme pouze varianty svíčky bez opory. U svíčky s oporou pro ně nebezpečí nehrozí, protože jak je zřejmé z obrázku, váha těla je rozložena i na předloktích.
Vyrovnávací polohou pro svíčku může být buď poloviční ryba - Ardhamatsjásana, nebo některá z variant polohy ryby - Matsjásana. Způsob provádění ryby je stejný jako u poloviční ryby (Joga 5), pouze nohy jsou v některé z poloh zkřížených sedů, na obrázku č.3 v Sukhásana. Oproti poloviční rybě přináší poloha ryby v účincích navíc pouze prevenci a podpůrné léčení hemoroidů a posiluje potenci.


Obrázek č. 3


Tím, že při zaujímání jógových poloh sledujeme stále každou fázi pohybu a vnímáme své pocity, učíme se koncentraci - soustředění a tím i klidu mysli. Postupně začneme mít neustálou schopnost plného soustředění i v běžném životě a stáváme se tak stále lepšími pracovníky -či studenty- schopnými nenechat se ve svém počínání zbytečně rozptylovat. Nejstarší způsob koncentrace, který prý používal sám Buddha je jednoduchý. V jakémkoliv uvolněném sedu s pokud možno vyrovnanou páteří se soustředíme na svůj nos a na pocity, které při dýchání v nose pociťujeme. Sledujeme, jak proud vzduchu při nádechu nozdry jemně ochlazuje a při výdechu opět jemně otepluje. Objeví-li se jakékoliv vyrušení zvenčí, nebo nějaká myšlenka, uvědomíme si to, nerozvádíme, necháme volně odplynout a opět se vrátíme k pozorování pocitů v nose. Tím se naučíme hned tři věci: dokonale uvolnit tělo a mysl a bez problémů se soustředit. Začneme-li během koncentrace mít pocit, že musíme změnit polohu těla, přesuneme jen svou pozornost k jednotlivým pohybům, které při změně polohy děláme, sledujeme jednotlivé fáze pohybů a tím neztratíme tok koncentrace. Čím častěji takové cvičení budeme dělat, tím dříve se nám podaří přenést koncentraci do běžného života.Namaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek