Autor: Mirek Čapek

JÓGA 22

Vitalizační sestava.

Jógové polohy je možné řadit tak, že přinášejí buď vzpružení - tonizaci, nebo uvolnění - až útlum. Působení sestavy může být i vyvážené, pak je možno zkrátit dobu relaxace mezi ásanami na minimum. Jak říká můj hlavní učitel svamidží Višnu Dévananda, relaxuje jedna ásana druhou. Na tomto principu jsem před léty sestavil mou "Vitalizační sestavu". Ten název jí dali v roce 1984 v Ostravě. Pochvaluje si jí mnoho mých žáků. Sestava je zaměřená i na vyvažování a přijímání - proudění energií Jin a Jang. Všechny změny poloh děláme řízené klidným dechem.
Začíná se čtyřikrát opakovaným "Pozdravem Slunci". Rychlost je řízena přirozeným rytmem klidného dechu. Následuje poloha Hory - Tadásana. Po uvolnění a vyvážení v poloze vydechneme a s nádechem napínáme svalstvo od špiček prstů na chodidlech až po vrcholek hlavy s představou, že s nádechem ssajeme ze země zemskou energii - a s výdechem od shora dolů se uvolňujeme. Tuto "pumpu" opakujeme ještě jednou. Potom nadechujeme do vzpažení - zaklesnuté palce rukou - a vydechujeme do polohy Čápa - Padahastásany. V poloze si představujeme, že s nádechem vedeme zemskou energii tělem až do špiček rukou a s výdechem ji vracíme zpátky, ale jen do kostrče. S nádechem se vrátíme do stoje ve vzpažení, s upažením do připažení vydechujeme a s nádechem pokračujeme do levé Statečné polohy-Birvadrásany. V poloze si představujeme, že výdech prochází od chodidel celým tělem a pažema až do vesmíru, kde otvírá otvor, kterým s nádechem přejímáme vesmírnou energii a vedeme ji celým tělem až do země. Poté se s výdechem uvolníme v Tadásaně a představíme si, že nás sprchuje vesmírná energie a veškerou únavu a negace „splachuje“ z nás do země. Pokračujeme opět Padahastásanou s následující pravou Birvadrásanou a s opětným uvolněním v Tadásaně. Pokaždé zkusíme představy práce s energiemi. Následuje ještě jednou Padahastásana, s trochu jiným zakončením. Až skončíme s představou práce se zemskou energií, napřed provedeme silný plný dech a po výdechu plynule v rytmu dechu přejdeme do polohy Půlměsíce - Ardhačandrásany. U této polohy je představa práce s energiemi trochu složitější. S nádechem přijímáme chodidly zemskou energii a vedeme jí do srdeční krajiny a s výdechem přijímáme rukama vesmírnou energii a pažema jí vedeme opět do srdeční krajiny. Komu se nedaří v myšlenkách přepólovat ze zemské energie na vesmírnou, stačí pracovat pouze se zemskou energií. Z této polohy se znovu uvolníme v Tadásaně, necháme se osprchovat vesmírnou energií a plynule přejdeme napřed do levé Páršvardhačandrásany - bočního půlměsíce. S nádechem přijímáme pravým chodidlem zemskou energii, vedeme ji obloukem těla až za konečky prstů pravé ruky a s výdechem přijímáme konečkama prstů pravé ruky vesmírnou energii a vedeme ji obloukem těla až do země. Je to takové proplachování poloviny těla energiemi. V rytmu dechu přejdeme i do pravé Páršvaardhačandrásany a proplachujeme levou polovinu těla. Po uvolnění v Tadásaně přejdeme s rozkročením (chodidla rovnoběžně) na levou rovnovážnou polohu Trojúhelníka - Trikónásanu jen tak hluboko, aby paže s ramenama byly v jedné přímce, s představou, že se stáváme součástí proudu řeky vesmírné energie a s nádechem zesilujeme průtok vesmírné energie pravou paží – celým tělem - až levou paží odchází dál do řeky. O výdech se nestaráme. Následným uvolněním do Trikónásany v oblouku, který by měl být plynulý bez jakéhokoli zlomu (třeba pokrčení pravé paže v loktu) od pravého chodidla s nádechem přejímáme zemskou energii a vedeme ji až za konečky prstů pravé ruky. Opět se o výdech nestaráme. Totéž provedeme na pravou stranu. Část Vitalizační sestavy ve stoje ukončíme polohou Stromu - Vrkšásanou - na obě strany. Při přimáčknutí v Namaskára před hrudí s výdechem, požádáme v duchu Vesmír o spojení, s nádechem vzpažíme, dlaně jsou stále spojeny - spojíme se s Vesmírem a s výdechem stáhneme spojené dlaně na hlavu a naplníme se Vesmírem. S nádechem opět paže do vzpažení - předáváme zpět Vesmír a s výdechem přimáčkneme opět v Namaskára s poděkováním Vesmíru. Protože jakýkoli náraz při nezvládnutí rovnováhy v poloze - nebo silné kolísání těla ruší energický náboj získaný celou sestavou ve stoje, doporučuji máme-li pocit, že Vrkšásanu s nohou nahoře právě nezvládneme, celý postup konáme bez pokusu o zvednutou nohu pouze pažema. Uvolníme se napřed opět v Tadásaně a potom klesneme do zkříženého sedu Sukhásana, po uvolnění v poloze můžeme zkusit jednu z obtížnějších představ: zkusíme si představit, že od hlavy dolů se rozplýváme do Vesmíru, že se stáváme součástí vesmíru - jen spodek těla a nohy jsou pevně spojeny se zemí. Poté se uvolníme do relaxační polohy Míru - Šantiásany opět s představou, že nás sprchuje vesmírná energie a veškerou únavu a negace z nás splachuje do země. Následuje Viparítakaraní - Lomená svíčka s představou, že nádech prochází celým tělem - nohama nahoru, otvírá otvor do Vesmíru a s výdechem stahujeme vesmírnou energii nohama, vedeme ji celým tělem až do prostoru za čelem do Čidakáša. Podmínka je, aby poloha byla uvolněná a byl volný prostor mezi bradou a hrudí. Po uvolnění v Šántiásaně můžeme opět zařadit představu vesmírné sprchy. Následuje Sarvangásana - Svíčka, představa práce s energií je shodná, jen je důležité, aby skutečně byla hruď přitisknuta k bradě a vesmírná energie končí v krku - ve Višudhi. Před ukončením polohy klesneme kolenama na čelo - bérce kolmo, s představou, že s výdechem vedeme vesmírnou energii kolenama do hlavy a z hlavy do krku. Po uvolnění z polohy v Šántiásaně - s eventuelním osprchováním, pokračujeme Ardhamatsjásana - poloviční Ryba s představou, že s nádechem bereme zemskou energii jak kostrčí, tak vrcholem hlavy a vedeme ji do srdeční krajiny. O výdech se opět nestaráme. Po uvolnění z polohy v Šántiásaně zaujmeme polohu Halásana - Pluh s představou, že s nádechem vedeme zemskou energii od hlavy a lopatkama do špiček nohou a s výdechem ji vracíme až do Solárního plexu - do Manipura čakry. Po uvolnění následuje poloha Matsjásana - Ryba, pakliže ji jogínsky zvládneme a práce s dechem a energií je shodná s Ardhamatsjásanou. Nezvládneme-li uvolněně Rybu zařadíme opět poloviční Rybu. Postoupíme do Jógamudra v Sukhásaně. Energie Jang a Jin jsou již v harmonii, takže se už jen budeme soustřeďovat na jednotlivá centra s představou, že do nich dýcháme. U této polohy se soustředíme na Manipuru. Následuje Gómukhásana - Kraví hlava s pravým loktem nahoře, důležité je kromě uvolnění, aby hlava byla volně ve vzpřímené poloze. Soustředíme se na bod mezi obočím - Trikúta. Přejdeme do pravé Ardhamatsjendrásany, kde máme možnost si po otočení uvědomit, že je možno požádat všechny bytosti, kterým jsme v tomto, nebo v kterémkoli životě ublížili, o odpuštění a odpustit i sami sobě. Následuje levá Gómukhásana a levá Ardhamatsjendrásana, kde po otočení můžeme poprosit našeho průvodce - našeho vnitřního učitele, aby nás provázel na naší Cestě dál. Potom provedeme buď polohu Delfína - Makarásana, nebo Šíršásana - stoj na hlavě podle vyspělosti a momentální kondice a soustřeďujeme se s dechem na vrcholku hlavy v Brahmarandra. Sesuneme se do Jógamudra, soustředění v srdeční krajině, s představou, že je tam chrám naší bytosti, zaujmeme polohu Sfinga se soustředěním na Trikúta z které přejdeme do polohy Kobry - Bhudžangásana s dechem i soustředěním na podbřišek a konec těla (Svadhištána a Múladhára) a přejdeme do Šalabhásana - Kobylky se stejným soustředěním. Složíme se do Dharmikásana paže podél nohou dlaněmi nahoru s představou, že dýcháme celým tělem najednou. Zvedneme zadeček do polohy Luny - Šašankásana,se soustředěním na vrcholek hlavy, z které se opět uvolníme do Dharmikásana a nakonec se pomalu zvedáme obratel po obratli do Diamantového sedu - Vadžrásana, nebo Sukhásana kde máme tři možnosti představ: buď jako na začátku části sestavy si zkusíme představit rozplynutí - stát se součástí vesmíru, nebo se soustředíme na Ádžňa čakru, nebo oboje nejednou. Po chvíli uvolnění si uděláme dvacet rázů střídavého dechu Kapálabháti I. a deset rázů Kapálabháti II. A třikrát proneseme Óm. Relaxujeme nejméně deset minut v Šantiásaně, nebo na břiše.
Vitalizační sestava vyšla prostřednictvím nakladatelství Svojtka a Vašut v sešitu řady "Jak na to" pod názvem "Jóga - Relaxační cvičení" v roce 1991 v nákladu 20 000 výtisků a byla v krátké době vyprodána, mnohokráte rozmnožována xeroxem a v Ostravě si ji natočili už dvakrát na video. Vitalizační sestava působí kladně na fyzickou a psychickou vyváženost ať je aplikována rychle, či pomalu. Nemáme-li čas, můžeme uvolněným přecházením z polohy do polohy, s přechody v rytmu přirozeného, klidného dechu, bez mezirelaxací a bez závěrečné relaxace, která není - cvičíme-li ráno - nutná, sestavu zvládnout za 12 až 16 minut a dosáhneme shodných blahodárných výsledků, jako když tutéž sestavu provádíme třeba hodinu.


Tádásana

Padahastaásana

Birvadrásana

TádásanaArdhačandraásana

Paršvaardhačandraásana

Trikónásana 1

Trikónásana 2Vrkšásana

Sukhásana

ViparitakaraniŠántiásana

SarvangásanaArdhamatsjásana

HalásanaMatsjásana

Jógamudra

Gómukhásana

ArdhamatsjendrásanaMakarásana

Šíršásana

Jógamudra

SfingaBhudžangásana

ŠalabhásanaŠašankásana

Vadžrásana

SukhásanaŠántiásana

KapálabhátiNamaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek