Autor: Velmistr Phyllis Lei Furomoto

Devět zásad pro tradiční mistry Reiki


1. Symboly
Učíme tři symboly v semináři Reiki druhého stupně. Udržujeme je v posvátnosti a tajnosti.

2. Zasvěcení
Mistr je zasvěcen a zasvěcuje čtyři zasvěcení v semináři prvého stupně a jedno v semináři druhého stupně.

3. Ošetření
Mistr dodržuje pravidelné sebeošetření, a dostává a předává dotykové ošetření.

4. Duchovní rodokmen
Mistr souhlasí a přijímá duchovní linii Mikao Usui, Žužiro Hajaši, Hawayo Takata a Phyllis Lei Furumoto

5. Tradice ústního předávání
Být zasvěcen žijícím mistrem Reiki; naše učení je předáváno osobně od mistra k žákovi

6. Historie
Dodržujeme společnou historii předávánou při semináři.

7. Peníze

 I. stupeňII. stupeňmistrovský
svět150 USD500 USD10000 USD
Evropa250 EUR600 EUR10000 EUR
Mirek2000 Kč4500 Kč10000 USD

8. Principy
učíme pět principů Reiki a písemně je předáváme žákům.

9. Forma seminářů
Nejméně čtyřikrát po dvou hodinách výuky ve dvou, třech nebo čtyřech dnech za sebou.