Autor: Mirek Čapek

CESTA 5


Energetická centra - čakry 3Jak jsme si již uvedli, není možné u uváděných hlavních center předepisovat něco jako dogma. Setkal jsem se i s tím, že někteří autoři, nebo rádoby mistři tvrdí, že otevírají čakry od shora a mnohokrát jen dvě nejvyšší. To by nemohlo vůbec fungovat, protože horní čakry nemají vlastní energii a musí být propojené se spodními -energetickými čakrami.


5) Višuddhi -zbavující jedu- červenohnědý, někde uváděný modrý lotos se šestnácti plátky, umístěný v krku, častěji uváděno v klíční jamce.
Znak: fialová elipsa, nebo fialový kruh
Barva: čistá mořská voda, fialová, světle modrá, modrá, roztavené zlato.
Mantra: Ham, Čína: Chang
Symbol: slon
Prvek: éter -Ákaša (čas-prostor)
Božstvo: Sadašiva, Šakiní
Kameny: Akvamarin, tyrkys, fluorit modrý, nebo fialový
Koncentrační bod na ruce: ukazováček
Ovlivňuje: štítnou žlázu, hltan, hrtan, hlasivky, krční páteř
Potíže: štítná žláza, hlasivky, záněty v hrdle, neschopnost vyjádřit se, přílišná upovídanost, posedlost, nedočkavost, netrpělivost, špatná koncentrace na duševní i tělesný výkon, ukvapenost, netolerance.
Integrace přináší: schopnost komunikovat, vyjádřit se, inspiraci, pevný pocit rovnováhy, intuici, smyslové vnímání vnitřního sluchu, ovládání řeči, melodičnost hlasu, tóny, schopnost vyjádřit nejjemnější citová pohnutí, dobrá volba slov. Umělecké schopnosti spojené se zpěvem, řečnické a literární.
Ásany: hlavní Sarvangásana, Karnapídásana, Halásana, Džalandharabandha.
Lékaři: plexus laryngealis, nebo plexus cervikální. Tato oblast začíná pracovat až po narození dítěte. Řídí mentální funkce až do tří měsíců -tedy neřídí ještě mozek. Narozené dítě je řízeno středním mozkem. Žlázy: štítná žláza + příštítná tělíska.
Informace o rozložení energie v jednotlivých částech těla. Akupunktura: přední střední dráha Kg 22 a 23 Tien Tchu a Lien-čchuan. Spojení s dráhou žaludku a močového měchýře.
Reiki: Centrum komunikace a víry. Víry v sebe i své bližní. Důvěry k upřímné komunikaci a plnému sebevyjádření. Orgány: hrdlo, zažívací trakt, horní plíce, paže. Žláza: štítná.

Višuddhy je už vyšší čakrou a je považována za bránu k duchovním čakrám. Není to pouze štítná žláza -tedy regulátor a distributor energie, ale je čakrou veškerého příjmu (dech, potrava). Ve Višuddhi je nejen schopnost příjmu, ale i vydávání. Je-li integrována je centrem tvořivosti. Protože je bránou k vyšším cílům, je u velké části lidstva zablokována a nepustí člověka dál. Přitom je její integrace -vyčištění, otevření- tak jednoduché. Stačí se jen oprostit od všech traumat, u kterých si člověk myslí, že jsou způsobena někým, nebo něčím jiným, oprostit se od obav. Přestane-li člověk mít cokoliv za zlé. Čisté, všeobsáhlé odpuštění a hlavně i sobě.


6) Ádžňa -řídící -Šivovo oko -bílý lotos se dvěma plátky, běžně uváděný za čelem v bodu nad středem mezi obočím, nebo umístěný v hlavě ze středu čela nad kořenem nosu dovnitř k průseči spojnice spánků.
Znak: stříbrně modrý trojúhelník na sloupu s kulatou patou, někde uváděný čistě bílý kruh uvnitř s čistě bílým trojúhelníkem na vrcholu.
Barva: bílá barva přijímaná jako výsledek spektra, nebo sněhově bílá, také oranžová barva Slunce, ojediněle indigo, nebo purpurová.
Mantra: Óm, Čína: Vóng, někde Ámen.
Prvek: spektrální energie Avjakta - je to podstata nedefinovatelné energie
Božstvo: Paramašiva, Hakini, Mahešvara.
Kameny: ametyst, růženín, křišťál.
Koncentrační bod na ruce: prsteník
Ovlivňuje: mozek, vědomí, mysl.
Potíže: Bolesti hlavy, mindráky, nezájem, neklid.
Integrace přináší: spokojenost, intelekt, správné sebehodnocení, moudrost, smyslové vnímání vnitřního zraku, rozvoj vědomí až stav Sampradžňatasamádhi -ponoření se do vědomí a vyvanutí karmy z minulých životů.
Ásany: hlavní Gómukhásana, Sfinga, jógové sedy, Mahájógamudra.
Lékaři: plexus medularis (medula oblongata) -plexus cavernosus. Poruchy: zbytečné problémy, nezájem o dění kolem i o vlastní osobu, bolesti hlavy. Někdy poruchy pohybových a psychosomatických vzorců. Ovlivňuje: činnost podvědomí, vnímání, reakci. Dějí se tam maximální změny při zapojování do akcí -převod energie z mozkové kůry do podkorové oblasti (z vědomí do podvědomí). Žlázy: mozková šišinka, prodloužená mícha, mozeček.
Akupunktura: Tai jin, GBL 14 Jang-pai, Ex 3. GBL 14-02 Jujao, někde uváděno mezi Ex 1 a Ex 2. Zadní a přední dráhy se promítají.
Reiki: čakra třetího oka je centrem mimosmyslového vnímání, soustřeďuje se vůle a intelekt. Orgány: páteř, malý mozek, nos uši a levé oko. Žlázy: hypofýza

Ádžňa je první božská čakra. Otevírá se Šivovo oko a získává se vnitřní guru. V Ádžňačakře se zkvalitňuje intuice. Člověk se napojuje na kosmické vědomí. Stává se, že zpočátku se při meditaci a později kdykoli objevuje řešení problémů. Člověk je schopen dávat na závažné otázky smysluplné odpovědi, aniž by předem problém studoval. V této čakře dokáže člověk pochopit sám sebe. Je umístěna v místě, kde je hypothalamus, hypofýza, kde je centrum vědění, řízení emoční reakce, fyziologické reakce na myšlenky, spojuje se a vyvažuje pravá a levá hemisféra, čili integrace této čakry dává člověku syntetizující myšlení, spojení logického a analytického myšlení, spojení levého a pravého pólu Há-Thá.


7) Sahasrára -koruna života- průsvitný lotos s tisíci plátky. Gheranda samhita uvádí, že uprostřed má ještě lotos dvanáctiplátečný s trojúhelníkem. Umístění na vrcholku hlavy a těsně nad hlavou, spojení bodem Bindu (Brahmaranddra). Znak: zářivě bílé mezikruží
Barva: oslnivě bílá, ale také violet, nebo indigo.
Mantra: Am, Čína: Ang, nebo darovaná osobní mantra.
Prvek: vesmír
Božstvo: Šiva
Kameny: čistý křišťál, nebo diamant
Koncentrační bod na ruce: střed dlaně.
Potíže: nevyrovnanost s okolím na základě vnitřní nevyrovnanosti. Neschopnost adaptace na zevní okolí, především na vesmír a přírodu.
Integrace přináší: realizaci,pravdu,všelidské vědomí.
Ásany: Širšásana, Kapalásana, Makrásana, Šašangásana
Lékaři: vnější mozková kůra -plexus celebraris, vědomí, učení, paměť, adaptabilita. Žláza: Hypofýza -systém korové oblasti -epifýza -glandula pinealis.
Akupunktura: zadní střední dráha Lg 20 a přidružené body, Pai-chuej. Součty drah močového měchýře, žlučníku a jater.
Reiki: korunní čakra je středem Boží vůle a místem intuice. Orgány: mozeček a pravé oko Žlázy: epifýza-šišinka, hypothalamus.

V Sahasráračakře dochází k nejvyššímu spojení. K trvalému spojení individua s univerzem -s kosmickým vědomím.

Ještě poznámka nakonec: nikdo nemůže mít trvale otevřené čakry, jakákoli negativní myšlenka všechna centra okamžitě zavírá. Práce s čakrami je neustálá "mravenčí" práce na sobě.

Namaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek