Autor: Mirek Čapek

CESTA 4


Energetická centra - čakry 2Dvě čakry probrané v Cesta 3 (Múladhára a Svádhištána), jsou v józe považovány za nižší, ale s vysokou energií. V jejich rozmezí -nejsou-li zvládnuty- se pohybují lidé s nižším vývojovým stupněm, žijící konzumním způsobem života. Patří k nim i čakra třetí:


3) Manipura -město drahokamů. Modrý lotos (někde uváděno žlutý) s deseti plátky, umístěný v prostoru mezi pupkem a hrudní kostí.
Znak: červený trojúhelník postavený na vrcholu.
Barva: červená, tmavě rudá až do fialova, barva bouřkových mraků, žlutá, zlatá.
Mantra: Ram, Čína: Rang.
Symbol: beran s nezatočenými rohy.
Prvek: oheň
Božstvo: Rudra, Lakiní
Kameny: zlatý topas, červený jaspis, citrín, jantar, tygří oko.
Koncentrační bod na ruce: prostředník
Ovlivňuje: játra, žlučník, žaludek, slezinu, tenké střevo.
Potíže: nádory, žlučníkové kameny, žloutenka, bezmocnost, hněv, chamtivost, jedno z hlavních sídel strachu, žárlivost, lenost, násilnictví, pocit bezdůvodné viny, smutek.
Integrace: schopnost správného rozhodování, vůli, osobní motivace, schopnost řešit problémy, smyslové vnímání zrakem, poznání duševních vlastností a jejich ovládání, duševní čistotu a čisté světlo.
Ásany: hlavní Halásana, Uštrásana, Jógamudra ve skříženém sedu.
Lékaři: Sluneční pleteň =plexus solaris, oblast pro zpracování energie přijímané potravou, materiální využití energie. Žlázy: slinivka, játra, žlučník, žaludek, nedledviny, informace o využití energie z přijímané potravy.
Akupunktura: přední střední dráha Kg 12 Čžun-van, možno uvažovat i body 10 až 13.
Reiki: Čakra solárního plexu je ústředním bodem celého těla. Odtud pramení naše tvořivá síla, schopnost pracovat, cítit. Je to druhé hlavní centrum strachu a obav. Při strachu se tato oblast ochladí a sevře. Orgány: žaludek, žlučník, játra. Žlázy: slinivka

Vědomím u Manipury se člověk vyvíjí. Nejedná se již o přežití ve smyslu boje o existenci jako v Múladháře, ani o rozmnožení, uchování rodu jako ve Svádhištáně. Je to čakra společenské úrovně, kde je zásadním problémem dominance, nebo podrobenost -buď je člověk manipulovatelný, nebo se manipulovat nenechá. Lidé s neintegrovanou Manipurou se stávají obětí různých sekt, kde se jim vymývá mozek, nebo bez uvažování věří všemu, co slyší, nebo si přečtou.


4) Anáhata -nezraněný. Zlatožlutý lotos, někdy uváděný jako zelený, s dvanácti plátky, umístěný v srdeční krajině.
Znak: kouřová šesticípá hvězda Davidova, někde uváděná hnědá.
Barva: kouřová, hnědá, tmavočervená barva krve, růžová, smaragdově zelená.
Mantra: Jam, Čína: Jang
Symbol: plachá antilopa
Prvek: vzduch
Božstvo: Iša, Kákini
Kameny: růženín, smaragd, avanturín, jadeit, chrysokol
Koncentrační bod na ruce: malíček
Ovlivňuje: srdce, plíce
Potíže: vysoký tlak,srdeční problémy,špatný dech, lítost, pasivita, bezcitnost, fanatismus (zvláště v otázkách náboženských), nenávist k ideálům, emoční uzavřenost, pocity smutku, nepraktičnost, nereálnost, nerozhodnost, deprese
Integrace přináší: schopnost přijímat, vnímat, soucit, lásku, naději, něžnost, schopnost poznat vnitřní vjemy, kontrolu smyslů, citových vjemů,vnímání vnitřního zvuku Óm -zvuku Anáhaty. Je to základní zvuk Sadabrahman, který je vnímán v centru Anáhaty. Přináší smyslové vnímání hmatu a univerzální lásku kosmickou -všeobjímající, ke všemu tvorstvu, a navíc různé psychické síly.
Védské prameny uvádí: kdo má integrovanou Anáhatu s vybuzeným zvukem Sadabrahman si má dát pozor na svá přání, protože mu Univerzum splní každé přání bez ohledu na to jaké.
Ásany: hlavní Matsjásana, Ardhačandrásana, Jógamudra ve Vadžrásaně.
Lékaři: srdeční pleteň -plexus cardiacus, Potíže: pocity tísně na hrudi, těžký dech, kardiovaskulární poruchy, mozková mrtvice, vysoký tlak. Žlázy: brzlík =thymus, Orgány: srdce a cévy. Informace o energetickém využití dechu.
Akupunktura: přední střední dráha bod Kg 17 Tan-čžun. Je zde měřitelné spojení mezi přední a zadní střední dráhou.
Reiki: místo pro bezmeznou lásku, soucit, bratrství. Uzavírá se jsme-li zraněni v citovém vztahu. Ovlivňuje významně krevní oběh. Žláza: brzlík.

Anáhata umožňuje transcendenci do vyšších duchovních sfér, ale člověk se v ní může i natrvalo zablokovat. Je první čakrou, ve které má schopnost se vciťovat do druhého. Je čakrou lásky. Symbol -židovská Davidova hvězda vysvětluje v podstatě jak to s tou láskou má být. Dva trojúhelníky, jeden směřuje vrcholem vzhůru a druhý dolů symbolizují možnost Cesty -vývoje- buď vzhůru, nebo dolů. Je-li láska uvědomělá, čistá, všeobjímající, obdarovávající, postupuje vývoj jedince vzhůru. Je-li láska sobecká, láska, která jen přijímá, přisvojuje si, je majetnická, vývoj se vrací zpět dolů. I mateřská -rodičovská láska může být buď nesobecká, nebo sobecká -svazující.

Namaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek