Autor: Mirek Čapek

CESTA 3


Energetická centra - čakry 1Dráhy
Mnohé jógové texty se neshodují v přesném umístění čaker, vyobrazení symbolů, barev a účinků. Podle mého názoru není dobré předepisovat z uvedených znaků cokoli jako dogma. Každý jedinec je individuum a říkat mu, jakou barvu má v čakře vnímat, je čistá sugesce, která do jógy nepatří. V následujícím výčtu sedmi hlavních čaker uvedu postupně názory hlavních jógových myslitelů a pramenů, které se třeba v uvádění barev velmi liší. Je třeba si uvědomit, že nelze bez úpravy cokoli převádět z jedné kultury do druhé i z jednoho století do druhého. Stává se, že jsou doslova překládány knihy dávných guruú bez úpravy. Kdysi učitel psal knihu pro své žáky, kteří s ním, nebo u něho žili dvanáct let, takže žáci vnímali a "viděli" to co jejich učitel.

Říká se, že čakry, které jsou symbolizovány květem lotosu, mají kořen v hrubohmotném těle -Annamajakóša, lodyhu v těle energetickém a duševním -Pránamajakóša a Manómajakóša- kalich v těle duchovním a kauzálním -Vidžňánamajakóša a Ánandamajakóša.
Napřed uvedu prostý výčet jednotlivých náhledů na čakry a pak si i povíme, jak s nimi pracovat.


1) Múladhára- červený lotos se čtyřmi plátky, kořenem umístěným mezi kostrčí a stydkou kostí na tak zvané hrázi (perineum)
Znak: -žlutý čtverec, v němž je černý trojúhelník postavený na vrcholu; jinde černý lingham jako symbol Šivy.
Barva: žlutá, barva rozchodníku, černá, červená.
Mantra: Lam, někde Vam, v Číně Vang.
Symbol: slon.
Prvek: -zem. Božstvo: -Brahma, Pašupati, Dakini.
Kameny: černý turmalín (skoryl), hematit, onyx, záhněda, rubín, granát, achát.
Koncentrační bod na ruce: dlaň.
Ovlivňuje: tlusté střevo, mužské reprodukční orgány, prostatu, kostrč.
Potíže: zácpa, hemeroidy, impotence u mužů, potíže s prostatou, samolibost, sobeckost, nejistota, deprese, upoutanost k věcem, pocity žalu.
Integrace přináší: jistotu, stabilitu, schopnost konstruktivní činnosti, zdravou životní sílu, radost a moudrost.
Staré prameny uvádějí: Koncentrujeme-li se na Múladháru šest měsíců, zajišťuje to ovládání dechu a mysli, poznávání minulosti, přítomnosti i budoucnosti a osvobození od nemocí.
Ásany: hlavní Garudásana a Šalabhásana s pěstmi pod stydkou kostí.
Lékaři: kostrční pleteň= plexus coccygens, kostrční žláza=glandula, pohlavní žlázy. Informační systém pro NS o stupni vývoje jedince.
Akupunktura: První bod přední střední dráhy Kg1 Chuej-jin.
Reiki: Kořenová čakra nás pojí se zemí a drží na živu.
Orgány: páteř, močový měchýř, ledviny,žlázy nadledvinky.

Má-li člověk vědomí na úrovni Múladháry, která není integrována, očištěna, je-li ohrožen a může to být pouze jeho představa, může i zabít. Nebo nemusí zabít, ale svou agresi promítá do druhých, to znamená, že si ji neuvědomuje a má pocit, že někdo chce zabít jeho. Typickou duševní poruchou je paranoia. Člověk je v neustálém pocitu pronásledování a ohrožení. Člověk na úrovni nezvládnuté Múladháry se často zajišťuje potřebou přísného řádu, což mu pomáhá udržet jistotu. Bude spokojený ve společnosti vyžadující přísné dodržování řádů, dogmat, jako komunismus, diktatura a tyranství- tedy i vládci, politici toto vyžadující jsou na úrovni nezvládnuté Múladháry.

2) Svádhištána -dobré místo. Oranžový lotos se šesti plátky umístěný v horním prostoru pohlavních orgánů v podbřišku.
Znak: stříbrný půlměsíc v modrém kruhu, jinde uváděný v bílém kruhu.
Barva: stříbrně bílá, barva měsíce, barva lastury typu Shell, oranžová, modrá. Šiva samhita uvádí krvavě červenou.
Mantra: Vam (čteno jako anglické w), Čína Vang
Symbol: krokodýl
Prvek: voda
Božstvo: Višnu, Rakini.
Kameny: karneol, rhodonit
Koncentrační bod na ruce: palec.
Ovlivňuje: močový měchýř, ženské reprodukční orgány, slinivku břišní, pánev.
Potíže: impotence, frigidita, problémy s močovým měchýřem, podezřívavost, nedůvěřivost,lenost, strach,sklíčenost, frustrace, přílišné poutání k vášni emocím a sexu, připoutanost k věcem, osobám, k místu.
Integrace přináší: vyváženost, trpělivost, sebedůvěru, pocit pohody, pozitivní emoce, možnost reprodukce, tvořivou sílu v umění a vědě, smyslové vnímání chuti.
Staré prameny uvádí: koncentrace přináší psychické síly, intuici a vědomí astrálních jevů, zbožňování bohyněmi.
Ásany: hlavní je Paščimottánaásana, Bhudžangásana, Padahastásana.
Lékaři: křížová pleteň- sakrální plexus- plexus hypogastrikus.
Žlázy: nadledvinky, varlata, vaječníky. Základní oblast energetiky cévní -rozdělení krve a lymfy pro dolní polovinu těla. Informační systém o situaci, ve které se nacházíme.
Akupunktura: pátý bod přední střední dráhy Kg5 Š men.
Reiki: křížová čakra umístěná pod pupkem, ve které se soustřeďuje sexuální energie a ego. Zraní-li někdo jejich ego, cítí mnozí lidé bodání v břišní oblasti.
Orgány: rozmnožovací orgány a nohy. Žlázy pohlavní.

Původně se tradovalo, že ve Svádhištáně byla základna Kundaliní, která teprve později klesla níže. Svádhištána je čakrou přežití rodu, množení, senzuální a sexuální energie. Člověk, který má vědomí v této čakře není-li integrovaná, vidí druhého pouze jako sexuální objekt. Je v ní největší rozsah negativních vlastností.

Namaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek